Medicine - Life -​ Therapy

ŽIVOT 
V ROVNOVÁZE.

Chceš se zaměřit   
na PŘÍTOMNOST?

Na to, jaká  proměna se stane, 
když uvidím a přijmu
 KDO JSEM TEĎ. 

Když jsem si vědomá(ý) toho, 
co prožívám a PROČ. 

Čemu dovoluju, 
aby mi bralo energii a 
vtahovalo pryč z přítomnosti.

Tahle vědomá práce tě
udrží  v zodpovědnosti, 
rozhodnosti, 
v disciplíně, 
v sebelásce a 
tedy i  v rovnováze.

Ty tak budeš vědět, 
jak v životě balancovat s tím, 
co přichází.
 

ŽIVOT 
V ​ROVNOVÁZE.

Víš kdo jsi,
co v životě chceš, 
co nechceš, 
co je možné, 
co momentálně 
možné není a proč?

Vnímáš, že to jak žiješ
 se odráží v tvé spokojenosti,
 v tvojí naplněnosti a 
v neposlední řadě, 
na tvém zdraví?

Přicházejí ti opakovaně
 na tvé cestě pochynosti,
 ty se jim snadno oddáváš
 a sabotuješ tak samu sebe?

A TAK TĚ ZVU

NEVÁHEJ, PROTOŽE TO, ŽE JSI TADY MÁ NĚJAKÝ DŮVOD.
A TY DOST MOŽNÁ UŽ TEĎ VÍŠ, JAKÝ.

TUDY KE MNĚ.