Medicine - Life -​ Somatic Therapy

Somatic Therapy

Pracuji s technikami, kterými se napojíme na to co tě tvořilo do momentu teď.
 Protože vnímání, pocity, emoce, myšlenky, chování, prostředí a mnohem víc,  má od narození vliv na to, kým jsme se postupem času staly. 
Uvidíme a propustíme staré vzorce, které tě formovaly 
v prvních letech života a nahradíme je funkčními pro život, který toužíš žít z podstaty své důše (práce s vnitřním dítětem). 
Pročistíme vztahy, které jsou toxické pro tvůj život, které tě tíží, svazují a brání žití v lehkosti a absolutní svobodě.

Body work

Jako lektorka jogy, 
milovnice tance a pohybu jako takového, vím, jak obrovsky důležité je nechávat své tělo promlouvat.
Pohyb je pro náš život důležitý nejen proto, abychom se cítili 
v kondici, ale abychom se posouvali  a abychom díky toku 
v těle tvořili v plné důvěře. 
V důvěře v sebe sama, ve vlastní zdroj.
 A právě proto společně najdeme ty vhodné pohybové a energetické nástroje, které nastaví tvému tělu ten potřebný rytmus. 
Ty tak procítíš plnou aktivaci svého potenciálu.

Body breathe

 ​Práce s dechem a obnova přirozeného dýchání je jedním ze stěžejních pilířů terapeutických technik body-psychoterapie
V body-psychoterapii je dýchání zásadně důležité ve vztahu k metabolismu, k nervové vzrušivosti, ke stavům vědomí, k emocionálnímu výrazu i ke svalovému tonu.
 Proto dech vnímám jako silný nástroj pro plnohodnotné prožívání a prociťování vlastního těla ve vztahu sebeepřijetí a důvěry.